• THE ROMANTIC 7 COUNTIRES ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • THE ROMANTIC 7 COUNTIRES ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
 • GQ-3VIE-TG020
 • 999,999
 • พระราชวังเชินบรุนน์ | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | ปราก | ทิทิตเซ่ | ฮัลสตัท | ลูเซิร์น | มิลาน
 • 10 วัน 7 คืน
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
 • บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
 • บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
 • ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูเดโจวิซ
 • เชสกี้ บูเดโจวิซ – ฮัลสตัท – มิวนิค
 • มิวนิค – ทิทิตเซ่ – โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู – ไฟร์เบริก์ – จัตุรัสเมืองเก่า – มัลลูซ
 • มัลลูซ - ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - มิลาน
 • มิลาน – สนามบิน
 • กรุงเทพ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
Austria-Hungary-Slovak-Czech-Germany-Switzerland-Italy

พระราชวังเชินบรุนน์ | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | ปราก | ทิทิตเซ่ | ฮัลสตัท | ลูเซิร์น | มิลาน

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก