TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน

  • TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน

  • TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน
  • PTW14-VZ
  • 999,999
  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ล่องทะเลสาบ-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง-วัดเห วินหวู่-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต-เจียอี้ โรงแรม
  • ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต
  • ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น -ศูนย์เครื่องสำอาง-ซีเหมิงติง-โรงแรม
  • ไทเป-วัดหลงซาน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง -กรุงเทพ
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
ช้อปปิ้ง 3  night market ไต้หวันสไตล์
พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู  พักหรู 4ดาว !!
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก