TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน

  • TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน

  • TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4วัน3คืน
  • PTW14-VZ
  • 14,999
  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ล่องทะเลสาบ-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง-วัดเห วินหวู่-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต-เจียอี้ โรงแรม
  • ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต
  • ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น -ศูนย์เครื่องสำอาง-ซีเหมิงติง-โรงแรม
  • ไทเป-วัดหลงซาน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง -กรุงเทพ
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
ช้อปปิ้ง 3  night market ไต้หวันสไตล์
พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบู  พักหรู 4ดาว !!
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

31 ต.ค.62 - 3 พ.ย.62
14,99914,99914,99914,99914,999 0
เต็ม

1 พ.ย.62 - 4 พ.ย.62
14,99914,99914,99914,99914,999 34
จองทัวร์

2 พ.ย.62 - 5 พ.ย.62
14,99914,99914,99914,99914,999 34
จองทัวร์

7 พ.ย.62 - 10 พ.ย.62
14,99914,99914,99914,99914,999 0
เต็ม

9 พ.ย.62 - 12 พ.ย.62
14,99914,99914,99914,99914,999 0
เต็ม

9 พ.ย.62 - 11 พ.ย.62
14,99914,99914,99914,99914,999 0
เต็ม

14 พ.ย.62 - 17 พ.ย.62
14,99914,99914,99914,99914,999 23
จองทัวร์

15 พ.ย.62 - 18 พ.ย.62
14,99914,99914,99914,99914,999 31
จองทัวร์

16 พ.ย.62 - 19 พ.ย.62
14,99914,99914,99914,99914,999 32
จองทัวร์

21 พ.ย.62 - 24 พ.ย.62
14,99914,99914,99914,99914,999 34
จองทัวร์

22 พ.ย.62 - 25 พ.ย.62
14,99914,99914,99914,99914,999 34
จองทัวร์

23 พ.ย.62 - 26 พ.ย.62
14,99914,99914,99914,99914,999 9
จองทัวร์

28 พ.ย.62 - 1 ธ.ค.62
14,99914,99914,99914,99914,999 7
จองทัวร์

29 พ.ย.62 - 2 ธ.ค.62
14,99914,99914,99914,99914,999 8
จองทัวร์

30 พ.ย.62 - 3 ธ.ค.62
14,99914,99914,99914,99914,999 12
จองทัวร์

4 ธ.ค.62 - 7 ธ.ค.62
14,99914,99914,99914,99914,999 34
จองทัวร์

5 ธ.ค.62 - 8 ต.ค.62
14,99914,99914,99914,99914,999 34
จองทัวร์

6 ธ.ค.62 - 9 ธ.ค.62
14,99914,99914,99914,99914,999 343
จองทัวร์

7 ธ.ค.62 - 10 ธ.ค.62
14,99914,99914,99914,99914,999 34
จองทัวร์

8 ธ.ค.62 - 11 ธ.ค.62
14,99914,99914,99914,99914,999 34
จองทัวร์
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก