• SALE Quick View OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

 • SALE Quick View OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
 • GQ2KIX-XJ001
 • 999,999
 • 5 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญี่ปุ่น (สนามบินคันไซ ) (XJ610/ 14.10 – 21.40)
 • เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนกาน้ำชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • ชมพุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
 • เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ – สนามบินคันไซ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ611/ 23.55 – 03.50
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
พุ่มดอกโคเคีย | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | วัดคิโยมิสึ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | ซาคาเอะ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก