• OSAKA TAKAYAMA หวานฉ่ำ 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) Promotion

 • OSAKA TAKAYAMA หวานฉ่ำ 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) Promotion
 • QE2KIX-XJ005
 • 999,999
 • 5 วัน 3 คืน
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ [XJ610 14.10-21.40]
 • เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนกาน้ำชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • ชมพุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
 • เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ – สนามบินคันไซ
 • สนามบินดอนเมือง [XJ611 23.55-03.50]
• ชมพุ่มดอกโคเชียนับหมื่นต้น [ตามสภาพอากาศ]
• ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ
• ลอดเสาโทริอิสีแดงนับร้อยต้นที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
• เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่า
• ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิ -ลิตเติ้ลเกียวโต-
• ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนาโกย่า
• ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังโอซาก้า
• ไหว้หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจิ ให้อาหารกวางน้อย บริเวณหน้าวัด
• บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
• Free Wi-Fi on Bus

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก