• LOVELY MELK ABBEY AND HALLSTATT เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • LOVELY MELK ABBEY AND HALLSTATT เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
 • GQ-3FRA-TG004
 • 999,999
 • แฟรงก์เฟิร์ต | คาร์โลวี่ วารี | ปราก| พระราชวังเชินบรุนน์ |เมลค์ |ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | ฮัลสตัท
 • 10 วัน 7 คืน
 • กรุงเทพฯ
 • แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – นูเรมเบิร์ก
 • นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวี วารี – ปราก
 • ปราก – ปราสาทแห่งปราก – เบอร์โน่
 • เบอร์โน่ – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้ง
 • เวียนนา – เมลค์ – ฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก
 • ซาลส์บวร์ก – มิวนิค – ช้อปปิ้ง
 • มิวนิค – สนามบิน
 • กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
Germany-Czech-Slovakia-Hungary-Austria

แฟรงก์เฟิร์ต | คาร์โลวี่ วารี | ปราก| พระราชวังเชินบรุนน์ |เมลค์ |ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | ฮัลสตัท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก