• KOMATSU NAGOYA 6D4N PREMIUM NEWYEAR IN KOMATSU

 • KOMATSU NAGOYA 6D4N PREMIUM NEWYEAR IN KOMATSU
 • TGKMQ03
 • 999,999
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินโคมัตสึ – เที่ยวบินที่ TGXXX ( 01.00 - 08.30 น.) - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น - เมืองนากาโน่ – สวนลิงจิโกคุดานิ – เมืองมัตสึโมโต้
 • เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของเมืองนาโกย่า เต็มวัน
 • ลานสกีเมืองกิฟุ - เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองคานาซาว่า – ช้อปปิ้งคานาซาว่า
 • สนามบินโคมัตสึ – เที่ยวบินที่ TGXXX ( 10.00 - 14.30 น.) - กรุงเทพฯ
โดยสายการบินไทย (TG)

บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน

เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ
และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น
สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก