• HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ ห้อมหอม 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ ห้อมหอม 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)
 • GQ2CTS-TG002
 • 999,999
 • 6 วัน 4 คืน
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) [TG670 23.45 -08.30+1]
 • ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – โทมิตะฟาร์ม – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – บ่อน้ำสีฟ้า – น้ำตกชิโรฮิเงะ – เมืองอาซาฮีกาว่า – อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า
 • ร้านของฝากที่ระลึก – เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝากจากโรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • สวนฟูคิดะชิ – ฟาร์มเชอรี่ – ภูเขาไฟโชวะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองซัปโปโร่ – บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตชุยเอาเล้ตท์ – ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
 • ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [TG671 10.30-15.30]
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
โทมิตะฟาร์มชมลาเวนเดอร์ | สวนซิกิไซโนะโอกะ | ชมบ่อน้ำสีฟ้า | ปิ้งย่าง+ขาปู 3 ชนิด | ทะเลสาบโทยะ | คลองโอตารุ |ฟาร์มเชอร์รี่

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก