• CALL ME EASTERN EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 • CALL ME EASTERN EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • GQ-3MUC-EK006
 • 999,999
 • มิวนิค | โรเธนเบิร์ก | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ฮัลสตัท | เวียนนา
 • 9 วัน 6 คืน
 • กรุงเทพฯ
 • ดูไบ - มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก - มิวนิค
 • มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
 • มิวนิค – ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ
 • กรุงปราก – เข้าชมปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ลส์
 • กรุงปราก – กรุงเวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - บราติสลาว่า
 • ปราสาทบราติสลาว่า – Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • กรุงบูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
 • กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
Austria-Germany-Czech-Slovak-Hungary

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก