• BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินไทย (TG)

 • BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินไทย (TG)
 • GQ-RS7D5-54900
 • 999,999
 • มอสโคว์ | จตุรัสแดง | พระราชวังเครมลิน | นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก| โบสถ์หยดเลือด | สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟตู้นอนระดับ First Class
 • 7 วัน 5 คืน
 • กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
 • มอสโคว์ – นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
 • มหาวิหารเซนท์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria – นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
 • มหาวิหารเซนท์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria – นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
 • มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์
 • ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน
 • กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
มอสโคว์ | จตุรัสแดง | พระราชวังเครมลิน | นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก| โบสถ์หยดเลือด | สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟตู้นอนระดับ First Class

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก