• 2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

 • 2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]
 • QE3CDG-EK012
 • 39,900
 • 7 วัน 4 คืน
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปปิ้ง
 • ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – บรัสเซลล์
 • บรัสเซลล์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอร์คู
 • เลเวอร์คูเซน – Outlet – หมู่บ้านกังหัน - อัมสเตอร์ดัม
 • อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกีธูร์น – สนามบิน
 • ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
ราคาเริ่มต้น: 39,900.-
- ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์คู่นครปารีส (Paris) - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) - ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป - เยี่ยมชมหมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans) สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอแลนด์ - เดินเล่นที่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ - ล่องเรือชมอัมส์เตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งเสรีภาพแห่งเนเธอแลนด์ เมนูพิเศษ.... ขาหมูเยอรมัน

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

28 ต.ค.62 - 3 พ.ย.62
41,90045,60041,90041,90041,900 9
จองทัวร์

5 พ.ย.62 - 11 พ.ย.62
39,90043,00039,90039,90039,900 14
จองทัวร์

19 พ.ย.62 - 25 พ.ย.62
39,90043,00039,90039,90039,900 18
จองทัวร์

2 ธ.ค.62 - 8 ธ.ค.62
39,90043,00039,90039,90039,900 15
จองทัวร์

26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63
53,90057,00053,90053,90053,900 30
จองทัวร์

30 ธ.ค.62 - 5 ม.ค.63
53,90057,00053,90053,90053,900 32
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก