• ไหว้พระ 5วัด ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง

  • ไหว้พระ 5วัด ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง
  • ZEVN0015
  • 2,999
  • 1 วัน
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์
นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์
 ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!!
เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

31 ม.ค.63 - 31 ม.ค.63
2,9992,9992,9992,9992,999 22
จองทัวร์

1 ก.พ.63 - 1 ก.พ.63
3,4993,4993,4993,4993,499 17
จองทัวร์

2 ก.พ.63 - 2 ก.พ.63
3,4993,4993,4993,4993,499 19
จองทัวร์

7 ก.พ.63 - 7 ก.พ.63
2,9992,9992,9992,9992,999 0
เต็ม

14 ก.พ.63 - 14 ก.พ.63
2,9992,9992,9992,9992,999 0
เต็ม

15 ก.พ.63 - 15 ก.พ.63
3,4993,4993,4993,4993,499 17
จองทัวร์

16 ก.พ.63 - 16 ก.พ.63
2,9992,9992,9992,9992,999 13
จองทัวร์

21 ก.พ.63 - 21 ก.พ.63
3,4993,4993,4993,4993,499 0
เต็ม

22 ก.พ.63 - 22 ก.พ.63
3,4993,4993,4993,4993,499 15
จองทัวร์

23 ก.พ.63 - 23 ก.พ.63
2,9992,9992,9992,9992,999 0
เต็ม

28 ก.พ.63 - 28 ก.พ.63
3,4993,4993,4993,4993,499 0
เต็ม

6 มี.ค.63 - 6 มี.ค.63
3,4993,4993,4993,4993,499 0
เต็ม

7 มี.ค.63 - 7 มี.ค.63
3,4993,4993,4993,4993,499 16
จองทัวร์

13 มี.ค.63 - 13 มี.ค.63
3,4993,4993,4993,4993,499 0
เต็ม
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก