ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงก...

  • ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา

  • ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา
  • ZEVN0016
  • 3,999
  • 1 วัน
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์
นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์
 ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!!
เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก
อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

1 ก.พ.63 - 1 ก.พ.63
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม

2 ก.พ.63 - 2 ก.พ.63
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม

15 ก.พ.63 - 15 ก.พ.63
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม

16 ก.พ.63 - 16 ก.พ.63
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม

22 ก.พ.63 - 22 ก.พ.63
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม

23 ก.พ.63 - 23 ก.พ.63
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม

7 มี.ค.63 - 7 มี.ค.63
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม

14 มี.ค.63 - 14 มี.ค.63
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม

15 มี.ค.63 - 15 มี.ค.63
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม

21 มี.ค.63 - 21 มี.ค.63
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม

22 มี.ค.63 - 22 มี.ค.63
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม

27 มี.ค.63 - 27 มี.ค.63
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม

28 มี.ค.63 - 28 มี.ค.63
3,9993,9993,9993,9993,999 0
เต็ม
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก