ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 3 วัน 2...

 • ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 3 วัน 2 คืน BY (XW)

 • ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 3 วัน 2 คืน BY (XW)
 • GQ-TW3DA9999
 • 999,999
 • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | เย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • 3 วัน 2 คืน
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-(สนามบินเถาหยวน)-ไทเป-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC-วัดหลงซาน-ซีหมินติง (XW182 : 06.05-10.35 , 06.55-11.50)
 • ไทเป-ร้านพายสับปะรด-ร้านเจอมาเนี่ยม- DUTY FEE- เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (XW181 : 12.10-14.50,13.00-15.35)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวชิคๆ ช้อปสุดมันส์ ถนนออร์ชาร์ด พิชิตแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศสิงคโปร์ ชมโชว์สุดอลังการ สเปคตร้า ไลท์ แอนด์ วอเตอร์โชว์ ณ อ่าวเมอริน่า อิสระเต็มวัน สนุกสุดเหวี่ยง ณ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก