โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โก...

 • โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน

 • โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน
 • JXJ887
 • 999,999
 • 5 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า - ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ
 • เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น
 • นากาโนะ - ยามานาชิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ– นาริตะ
 • วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ – ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
โอซาก้า อะไรว่ะ!ทัวร์โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)
บินตรงสู่สนามบินคันไซ (โอซาก้า)

เครื่องลําใหญ่ AIR BUB A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง
แบบที่นั่ง 3-3-3
น้ําหนักกระเป๋า 20 KG โปรสุดคุ้ม!!!
ราคาเดียว 15,888 บาท พักโอซาก้า 3 คืน
(โรงแรมทําเลดี
ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง/สถานีรถไฟ)
นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซาก้า
ห้าง Doton Plaza ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก