• โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว

 • โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว
 • BE-MM0001
 • 999,999
 • พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
 • กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
 • ช๊อปปิ้งตลาดสก๊อต
 • กรุงเทพฯ-ย่างก้งุ -หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวงับุเรงนอง-คมิปูนแค้มป์-พระธาตุอนิทร ์ แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขนึ้ พระธาตุ)
 • พระธาตุอนิทร ์ แขวน-เจดยี์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพทธไสยาสน์เจาทัตยี ุ -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • ย่างก้งุ -สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ชมพระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง

นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว และชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น

สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน

นั่งเรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา และสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่วัดบารมี

ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ และเทพกระซิบ

ชอปปิงตลาดสก๊อต ตลาดเก่าแก่ของพม่า

เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง และชาบูชิ

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก