โตเกียว ฟูจิ ญี่ปุ่น Tokyo Red Hot 5D3N

 • โตเกียว ฟูจิ ญี่ปุ่น Tokyo Red Hot 5D3N

 • โตเกียว ฟูจิ ญี่ปุ่น Tokyo Red Hot 5D3N
 • JXJ889
 • 999,999
 • 5 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – โรงแรมออนเซ็น
 • ขึ้นฟูจิชั้น5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku - นาริตะ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์
 • นาริตะ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5D3NTOKYO RED HOT
โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืน
ราคาเดียวสุดคุ้ม!!! 15,888 บาท
ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พักฟูจิออนเซ็น1คืน นาริตะ2คืน
อิสระฟรีเดย์1วัน

ขึ้นฟูจิชั้น5 มุมยอดฮิตชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) ที่โออิชิปาร์ค”
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)

เครื่องลําใหญ่ AIR BUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง
แบบที่นั่ง 3-3-3
น้ําหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก