• เชียงใหม่บินตรง ฮานอย ล่องสะเปา แอ่วฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน BY (FD)

 • เชียงใหม่บินตรง ฮานอย ล่องสะเปา แอ่วฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน BY (FD)
 • GQ-CNX-VN12888
 • 999,999
 • ฮาลอง | ล่องเรือฮาลองเบย์ | กระเช้าควีน | สวนสนุกฮาลองปาร์ค | ชิงช้าสวรรค์ซันวิลล์ | ฮานอย | เจดีย์เฉินก๊วก | ทะเลสาบคืนดาบ | สุสานลุงโฮ | FREE WIFI ON BUS
 • 4 วัน 3 คืน
 • เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ฮานอย (ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ) (FD870 : 13.20-14.50) - ฮานอย - เจดีย์เฉินก๊วก
 • ฮานอย - ฮาลอง - ล่องเรือฮาลองเบย์ - ถ้ำสวรรค์ - กระเช้าควีน - สวนสนุกซันเวิลด์ ฮาลอง ปาร์ค - ชิงช้าสวรรค์ซันวิลล์ - ตลาดกลางคืน
 • ฮาลอง - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ชมวัดหง๊อกเซิน (ภายนอก) - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย
 • ฮานอย - จัตุรัสบาดิ่ญ - สุสานลุงโฮ - เจดีย์เสาเดียว - ฮานอย (ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) (FD871 : 15.20-16.55)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ฮาลอง | ล่องเรือฮาลองเบย์ | กระเช้าควีน | สวนสนุกฮาลองปาร์ค | ชิงช้าสวรรค์ซันวิลล์ | ฮานอย | เจดีย์เฉินก๊วก | ทะเลสาบคืนดาบ | สุสานลุงโฮ | FREE WIFI ON BUS

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก