• เกาหลี Special Shock Price 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • เกาหลี Special Shock Price 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
 • GQ2ICN-TG001
 • 999,999
 • 5 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (TG658 : 23.10-06.35 / TG656 23.30-06.55)
 • อินชอน - สวนอิมจินกัก - Pocheon herb island - เกาะนามิ - โซล
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ชมน้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ
 • วัดโซเกชา - พระราชวังเคียงบ๊อคคุง +สวมชุดฮันบก – ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic - Duty Free - ตลาดเมียงดง
 • โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน - กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (TG655 : 21.25-01.20)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เกาะนามิ | สวนอิมจินกัก | Pocheon herb island | สะพานน้ำพุบันโพ | สุดคุ้ม !!!! พักโซล 3 คืน

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก