• เกาหลี Hot Super Sale 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

 • เกาหลี Hot Super Sale 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
 • GQ2ICN-XJ001
 • 13,888
 • 6 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (XJ704 : 21.05-04.35)
 • อินชอน – โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA – วัดวาวูจองซา - Anyang Art Park – ซูวอน
 • ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – Cosmetic Shop - โซลทาวเวอร์
 • พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Duty Free – Star Park - ตลาดเมียงดง
 • ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ทำคิมบับ+ฮันบก - ถนนฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพ
 • อินชอน - กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (XJ703 : 00.20-04.20)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
Anyang Art Park | YONGIN MBC DRAMA | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | ป้อมฮวาซอง | พระราชวังเคียงบ๊อคคุง | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

2 ต.ค.62 - 7 ต.ค.62
13,88819,78813,88813,88813,888 31
จองทัวร์

9 ต.ค.62 - 14 ต.ค.62
13,88819,78813,88813,88813,888 21
จองทัวร์

10 ต.ค.62 - 15 ต.ค.62
14,88820,78814,88814,88814,888 31
จองทัวร์

11 ต.ค.62 - 16 ต.ค.62
14,88820,78814,88814,88814,888 1
จองทัวร์

12 ต.ค.62 - 17 ต.ค.62
14,88820,78814,88814,88814,888 27
จองทัวร์

19 ต.ค.62 - 24 ต.ค.62
15,88821,78815,88815,88815,888 31
จองทัวร์

23 ต.ค.62 - 28 ต.ค.62
15,88821,78815,88815,88815,888 29
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก