• เกาหลี Hot Price in Summer 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

 • เกาหลี Hot Price in Summer 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
 • GQ2ICN-XJ003
 • 999,999
 • 5 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (XJ704 : 21.05-04.35)
 • อินชอน - สวนอิมจินกัก - เกาะนามิ - คาเฟ่โกบงซาน
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop – โซลทาวเวอร์ - Star Park - ตลาดเมียงดง
 • ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี - Duty Free - พระราชวังชางด๊อกคุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก๊ต
 • อินชอน– กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (XJ705 : 05.50-10.35)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เกาะนามิ | สวนอิมจินกัก | พระราชวังชางด๊อกคุง | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | คาเฟ่โกบงซาน | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก