• เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์..ห๊ะ!!!นามิ บินบ่าย กลับบ่าย (15,888.-)

  • เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์..ห๊ะ!!!นามิ บินบ่าย กลับบ่าย (15,888.-)
  • XJICN02
  • 15,888
  • ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (XJ702 16.00-23.35)
  • สะพานกระจกใสกิมโป - เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) – ศูนย์โสม - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ห้ามพลาดดด!!สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS-ช็อปปิ้งย่านฮงแด
  • ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อกกุง- หมู่บ้านบุกชอนฮันอก -ดิวตี้ฟรี -ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
  • ช็อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (XJ709 16.25-20.45)

เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์..ห๊ะ!!!นามิ บินบ่าย กลับบ่าย  (15,888.-)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

25 ต.ค.62 - 29 ต.ค.62
17,88823,88817,88817,88817,888 30
จองทัวร์

26 ต.ค.62 - 30 ต.ค.62
17,88823,88817,88817,88817,888 30
จองทัวร์

27 ต.ค.62 - 31 ต.ค.62
16,88822,88816,88816,88816,888 30
จองทัวร์

28 ต.ค.62 - 1 พ.ย.62
16,88822,88816,88816,88816,888 30
จองทัวร์

29 ต.ค.62 - 2 พ.ย.62
16,88822,88816,88816,88816,888 30
จองทัวร์

30 ต.ค.62 - 3 พ.ย.62
17,88823,88817,88817,88817,888 30
จองทัวร์

31 ต.ค.62 - 4 พ.ย.62
17,88823,88817,88817,88817,888 30
จองทัวร์

2 พ.ย.62 - 6 พ.ย.62
16,88822,88816,88816,88816,888 30
จองทัวร์

3 พ.ย.62 - 7 พ.ย.62
15,88821,88815,88815,88815,888 30
จองทัวร์

4 พ.ย.62 - 8 พ.ย.62
15,88821,88815,88815,88815,888 30
จองทัวร์

5 พ.ย.62 - 9 พ.ย.62
15,88821,88815,88815,88815,888 30
จองทัวร์

6 พ.ย.62 - 10 พ.ย.62
16,88822,88816,88816,88816,888 24
จองทัวร์

7 พ.ย.62 - 11 พ.ย.62
16,88822,88816,88816,88816,888 30
จองทัวร์

1 ธ.ค.62 - 5 พ.ย.62
16,88822,88816,88816,88816,888 28
จองทัวร์
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก