• เกาหลี ซารางเฮโย SEOUL โซรัคซาน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

 • เกาหลี ซารางเฮโย SEOUL โซรัคซาน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)
 • GQ2ICN-KE001
 • 999,999
 • 5 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (KE658 : 22.40-06.10+1)
 • อินชอน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮันซา
 • วัดนักซานซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -โซล
 • พระราชชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty free - ตลาดเมียงดง
 • โซลทาวเวอร์ - ศูนย์นำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ–ช้อปปิ้งถนนฮงแด - ซุปเปอร์มาเก๊ต – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (KE659 : 19.45-23.50)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน | วัดนักซานซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันนก | พระราชวังชางด๊อกคุง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก