ฮ่องกง เช็คอิน ชิม ช้อป 3 วัน 2 คืน

 • ฮ่องกง เช็คอิน ชิม ช้อป 3 วัน 2 คืน

 • ฮ่องกง เช็คอิน ชิม ช้อป 3 วัน 2 คืน
 • ZEVN0005
 • 999,999
 • 3 วัน 2 คืน
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง) ( FD508 : 06.35-10.15)–พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง–เซินเจิ้น
 • เซินเจิ้น–หมู่บ้านฮากกากันเคิง–ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน–ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
 • เซินเจิ้น–ฮ่องกง–วัดหวังต้าเซียน–วัดแชกงหมิว–อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน–ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD503: 22.10-23.50)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
คุ้ม 2 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น | ไพระพระใหญ่+นั่งกระเช้านองปิง | ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก