• ฮ่องกง มหาเฮง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

  • ฮ่องกง มหาเฮง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
  • GQ1HKG-CX001
  • 19,900
  • 3 วัน 2 คืน
  • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง) (CX700 : 08.15-12.10)-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet
  • ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกง-Jewelry Factory-ศูนย์หยกและสมุนไพร-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
  • ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-จุดชมวิววิคตอเรียพีค-ฮ่องกง(สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (CX703: 19.50-21.45)
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
พระใหญ่ลันเตา+นั่งกระเช้านองปิง | วัดแชกงหมิว | หาดรีพลัสเบย์ | จุดชมวิววิคตอเรียพีค | เมนูพิเศษติ่มซำ ห่านย่าง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

20 ก.ย.62 - 22 ก.ย.62
22,90028,90022,90022,90022,900 20
จองทัวร์

11 ต.ค.62 - 13 ต.ค.62
19,90025,90019,90019,90019,900 20
จองทัวร์

12 ต.ค.62 - 14 ต.ค.62
19,90025,90019,90019,90019,900 20
จองทัวร์

18 ต.ค.62 - 20 ต.ค.62
19,90025,90019,90019,90019,900 20
จองทัวร์

25 ต.ค.62 - 27 ต.ค.62
19,90025,90019,90019,90019,900 20
จองทัวร์
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก