• อินโดนีเซีย Bali Journey 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • อินโดนีเซีย Bali Journey 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
 • GQ-BALITG18999
 • 18,999
 • วัดอูลูวาตู | วัดทานาห์ลอต | วัดเลมปูยางค์ | วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) | บาหลีสวิงค์ | วัดอูรันดานูบราตัน
 • 4 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ-บาหลี-ผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ-คูต้า-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
 • วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) -ตลาดปราบเซียน-หมู่บ้านคินตามณี-วัดเลมปูยางค์-ปุระเบซากิห์
 • บาหลีสวิงค์ - กาแฟขี้ชะมด-วัดอูรันดานูบราตัน-ทานาต์ลอต-Kecak Dance
 • Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
วัดอูลูวาตู | วัดทานาห์ลอต | วัดเลมปูยางค์ | วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) | บาหลีสวิงค์ | วัดอูรันดานูบราตัน

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

11 ต.ค.62 - 14 ต.ค.62
18,99923,49918,99917,99916,999 31
จองทัวร์

12 ต.ค.62 - 15 ต.ค.62
18,99923,49918,99917,99916,999 31
จองทัวร์

20 ต.ค.62 - 23 ต.ค.62
19,99924,49919,99918,99917,999 20
จองทัวร์

25 ต.ค.62 - 28 ต.ค.62
18,99923,49918,99917,99916,999 20
จองทัวร์

5 ธ.ค.62 - 8 ธ.ค.62
21,99926,49921,99920,99919,999 25
จองทัวร์

7 ธ.ค.62 - 10 ธ.ค.62
18,99923,49918,99917,99916,999 25
จองทัวร์

21 ธ.ค.62 - 24 ธ.ค.62
18,99923,49918,99917,99916,999 20
จองทัวร์

28 ธ.ค.62 - 31 ธ.ค.62
21,99926,49921,99920,99919,999 25
จองทัวร์

29 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63
23,99928,49923,99922,99921,999 31
จองทัวร์

30 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63
23,99928,49923,99922,99921,999 31
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก