รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คื...

 • รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน

 • รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน
 • ZEVN0024
 • 35,900
 • 6 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
 • มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
 • สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
 • VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
มอสโคว์
พระราชวังเครมลิน 
IZMAILOVO MARKET
ซาร์กอร์ส
ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

6 ก.พ.63 - 11 ก.พ.63
35,90037,10035,90035,90035,900 0
เต็ม
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก