มาเก๊า เที่ยวเพลิน เพลิน 3 วัน 2 คืน BY ...

 • มาเก๊า เที่ยวเพลิน เพลิน 3 วัน 2 คืน BY (FD)

 • มาเก๊า เที่ยวเพลิน เพลิน 3 วัน 2 คืน BY (FD)
 • GQ-MC3D2-6789
 • 999,999
 • ชมท้องฟ้าจำลองเวเนเชี่ยน | ถนนคู่รักจูไห่ | ช้อปปิ้งตลาดตงเหมินเซินเจิ้น | เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
 • 3 วัน 2 คืน
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-มาเก๊า(สนามบินมาเก๊า) (FD760: 06.35-10.15)-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน-จูไห่-เซินเจิ้น
 • เซินเจิ้น-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วัดกวนอู-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-จูไห่
 • จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-มาเก๊า(สนามบินมาเก๊า)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD763 : 14.15-16.10)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ชมท้องฟ้าจำลองเวเนเชี่ยน | ถนนคู่รักจูไห่ | ช้อปปิ้งตลาดตงเหมินเซินเจิ้น | เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก