มหัศจรรย์ Norway ล่าแสงเหนือ LOFOTEN TRO...

 • มหัศจรรย์ Norway ล่าแสงเหนือ LOFOTEN TROMSO 9 วัน 6 คืน

 • มหัศจรรย์ Norway ล่าแสงเหนือ LOFOTEN TROMSO 9 วัน 6 คืน
 • ZEVN0035
 • 135,900
 • 9 วัน 6 คืน
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • กรุงออสโล • ทรอมโซ • เคเบิลคาร์สู่ยอด เขาสโตรสไตเนิน • มหาวิหารอาร์คติก • SOMMAROY • ล่าแสงเหนือ
 • SOMMAROY • ทรอมโซ • HUSKY FARM • นาร์วิค
 • นาร์วิค • สแตมซุนด์ • กิจกรรมจับปู • พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง • สโวลแวร์ • MAGIC ICE BAR
 • สโวลแวร์ • หมู่บ้าน Å • พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง • รีนน์ • หมู่บ้าน HAMNOY • หมู่บ้านนัสฟยอร์ด • สโวลแวร์ • ล่าแสงเหนือ
 • สโวลแวร์ • ลุพสเตด • โบสถ์ซิดโพลิเนส • สนามบิน • ออสโล
 • ออสโล • ชมเมือง • อุทยานฟรอกเนอร์ • พิพิธภัณฑ์ เรือไวกิ้งโบราณ • ช้อปปิ้งคาร์ลโจฮันเกท
 • ออสโล • สนามบิน
 • กรุงเทพฯ
เกาะมหัศจรรย์แห่งนอร์เวย์

ชมแสงเหนือบน "เกาะลอฟโฟเทน

เมืองทรอมโซ่ เที่ยวหมู่บ้านชาวประมง ฮัสกี้ฟาร์ม

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

7 ก.พ.63 - 15 ก.พ.63
135,900147,900135,900135,900135,900 0
เต็ม

6 มี.ค.63 - 14 มี.ค.63
135,900147,900135,900135,900135,900 117
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก