มหัศจรรย์ GRAND ITALY 7 วัน 4 คืน

 • มหัศจรรย์ GRAND ITALY 7 วัน 4 คืน

 • มหัศจรรย์ GRAND ITALY 7 วัน 4 คืน
 • ZEVN0025
 • 45,900
 • กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ
 • สนามบินนานาชาติดูไบ • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • เวโรน่า • เวนิสเมสเตร้
 • เวนิสเมสเตร้ • เกาะเวนีส • ฟลอเร้นซ์
 • ฟลอเร้นซ์• ลาสเปเซีย •ชิงเคว แทร์เร • ปิซ่า
 • ปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปีซ่า • โรม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน
 • โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โคลอสเซียม •สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่
 • ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า

เที่ยวชมบ้านเกิด ตำนานรัก จูเรียต โรเมโอ

นะ่งรถไฟชมเมืองมรดกโลก ชิงแกว แตร์เร

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

7 ก.พ.63 - 13 ก.พ.63
45,90051,80045,90045,90045,900 19
จองทัวร์

20 มี.ค.63 - 26 มี.ค.63
45,90057,80045,90045,90045,900 21
จองทัวร์

8 เม.ษ.63 - 14 เม.ษ.63
55,90061,80055,90055,90055,900 22
จองทัวร์

29 เม.ษ.63 - 5 พ.ค.63
48,90054,80048,90048,90048,900 30
จองทัวร์

1 มิ.ย.63 - 7 มิ.ย.63
48,90054,80048,90048,90048,900 30
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก