มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเต...

  • มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน

  • มหัศจรรย์ East Europe ฮังการี เช็ก ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน
  • ZEVN0026
  • 39,900
  • 7 วัน 4 คืน
ฮังการี เช็ก ออสเตรีย

ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลล์สตัท และ เชสกี้ คลุมลอฟ

สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกที่กรุงปราก

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

10 มี.ค.63 - 16 มี.ค.63
39,90045,80039,90039,90039,900 1
จองทัวร์

23 มี.ค.63 - 29 มี.ค.63
43,90049,80043,90043,90043,900 25
จองทัวร์

8 เม.ษ.63 - 14 เม.ษ.63
54,90054,90054,90054,90054,900 22
จองทัวร์

28 เม.ษ.63 - 4 พ.ค.63
45,90053,80045,90045,90045,900 30
จองทัวร์

1 มิ.ย.63 - 7 มิ.ย.63
45,90053,80045,90045,90045,900 30
จองทัวร์
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก