• มหัศจรรย์.... EUROPE TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เที่ยวสวนเคอเคนฮอฟครึ่งวัน 8 วัน 5 คืน

 • มหัศจรรย์.... EUROPE TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เที่ยวสวนเคอเคนฮอฟครึ่งวัน 8 วัน 5 คืน
 • ZEVN0027
 • 49,900
 • 8 วัน 5 คืน
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ปารีส • จัตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ
 • ปารีส • มหาวิหารซาเคร-เกอร์ • อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส • พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ • Duty Free • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • ปารีส• บรูกส์ • จัตุรัสมาร์เก็ต สแควร์ • เกนต์ • ปราสาทกราเวนสตีน • บรัสเซลส์
 • บรัสเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • กร็อง-ปลัส • รอตเตอร์ดัม • อัมสเตอร์ดัม
 • หมู่บ้านกังหัน ซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • หมู่บ้านกีร์ธูน • อัมสเตอร์ดัม
 • สวนเคอเคนฮอฟ (ทั้งช่วงเช้า) • อัมเตอร์ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร์ ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม • ดูไบ
 • ดูไบ • สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ
ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ยิ่งใหญาที่สุดในยุโรป สวนเคอเคนฮอฟ

ฝรั่งเศษ เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์

เที่ยวปารีส แวะเมืองมรดกโลก บรูกส์ เกนท์

บินเข้า ปารีส ออกอัมสเตอร์ดัม

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

24 มี.ค.63 - 31 มี.ค.63
49,90058,90049,90049,90049,900 20
จองทัวร์

7 เม.ษ.63 - 14 เม.ษ.63
57,90067,90057,90057,90057,900 24
จองทัวร์

24 เม.ษ.63 - 1 เม.ษ.63
52,90061,90052,90052,90052,900 30
จองทัวร์

3 พ.ค.63 - 10 พ.ค.63
52,90061,90052,90052,90052,900 0
เต็ม
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก