มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย...

 • มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 9 วัน 6 คืน

 • มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 9 วัน 6 คืน
 • ZEVN0030
 • 55,900
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ซูริค • ซุก • เบิร์น • บ่อหมี • ย่าน Oldtown • หอนาฬิกาดาราศาสตร์ • บ้านไอน์สไตน์ • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • เบียล
 • เจนีวา • น้ำพุแห่งเจนีวา • ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา • นาฬิกาดอกไม้ • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • โลซานน์ • ศาลาไทยแห่งโลซาน • อาสนวิหารโลซาน • ลูลี่
 • • ทาซ • เซอร์แมท • นั่งรถไฟรถไฟกอร์เนอร์กราต • ยอดเขากอร์เนอร์กราต • เมืองอินเทอลาเก้นท์
 • อินเทอลาเก้น • กรินเดลวัลด์ • พิชิตยอดเขายุงฟราว • เลาเทอร์บรุนเนิน • ลูเซิร์น • รูปปั้นสิงโต • สะพานคาเปล ย่าน Old Town
 • ลูเซิร์น • ชไตน์ อัม ไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • ซูริค • อิสระช้อปปิ้ง
 • สนามบินนานาชาติซูริค
 • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
คอนเฟิร์ม 10 ท่าน ออกเดินทาง

ซูริก เบิร์น โลซานน์ เจนีวา มองซ์เทรอ เซอร์แมท อินเทอรลาเก้น ลูเซิร์น 

พิเศษ!!  ลิ้ใรส สวิสชีสฟองดู

พิชิต 2 ยอดเขา ยุงเฟรา แมทเทอฮอร์น ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม!!!

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

6 ก.พ.63 - 14 ก.พ.63
59,90067,90059,90059,90059,900 0
เต็ม

5 มี.ค.63 - 13 มี.ค.63
55,90063,90055,90055,90055,900 0
เต็ม

19 มี.ค.63 - 27 มี.ค.63
59,90067,90059,90059,90059,900 0
เต็ม

8 เม.ษ.63 - 16 เม.ษ.63
62,90070,90062,90062,90062,900 10
จองทัวร์

13 เม.ษ.63 - 21 เม.ษ.63
62,90070,90062,90062,90062,900 20
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก