มหัศจรรย์ ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3...

 • มหัศจรรย์ ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

 • มหัศจรรย์ ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
 • BT-HK0001
 • 999,999
 • เซินเจิ้น SHENZHEN MUSEUM วัดกวนอู วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ชม MANGROVE GROOVE โชว์ม่านน้ำ ชอปปิ้งตลาดตงเหมิน ย่านจิมซาจุ่ย พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง อาหารซีฟู๊ด พิเศษ!! ชุดของแถม ถุงผ้า+ร่ม
 • 3 วัน 2 คืน
 • กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – เซินเจิ้น
 • เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ– หยก– ช้อปปิ้งตงเหมิน – โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
 • วัดแชกงมิว–วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่– ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย–กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

เซินเจิ้น SHENZHEN MUSEUM

วัดกวนอู วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 

ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน้ำ

ชอปปิ้งตลาดตงเหมิน ย่านจิมซาจุ่ย

พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง อาหารซีฟู๊ด

พิเศษ!! ชุดของแถม ถุงผ้า+ร่ม

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก