มหัศจรรย์ ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3...

 • มหัศจรรย์ ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

 • มหัศจรรย์ ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
 • BT-HK0001
 • 7,999
 • 3 วัน 2 คืน
 • กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – เซินเจิ้น
 • เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ– หยก– ช้อปปิ้งตงเหมิน – โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
 • วัดแชกงมิว–วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่– ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย–กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

11 ก.ค.62 - 13 ก.ค.62
7,99911,4997,9997,9997,999 20
จองทัวร์

18 ก.ค.62 - 20 ก.ค.62
8,99912,4998,9998,9998,999 15
จองทัวร์

25 ก.ค.62 - 27 ก.ค.62
8,99912,4998,9998,9998,999 20
จองทัวร์

25 ก.ค.62 - 27 ก.ค.62
8,99912,4998,9998,9998,999 20
จองทัวร์

8 ส.ค.62 - 10 ส.ค.62
8,99912,4998,9998,9998,999 20
จองทัวร์

15 ส.ค.62 - 17 ส.ค.62
9,99913,4999,9999,9999,999 20
จองทัวร์

22 ส.ค.62 - 24 ส.ค.62
8,99912,4998,9998,9998,999 20
จองทัวร์

29 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
9,99913,4999,9999,9999,999 20
จองทัวร์

12 ก.ย.62 - 14 ก.ย.62
8,99912,4998,9998,9998,999 20
จองทัวร์

19 ก.ย.62 - 21 ก.ย.62
8,99912,4998,9998,9998,999 20
จองทัวร์

26 ก.ย.62 - 28 ก.ย.62
8,99912,4998,9998,9998,999 17
จองทัวร์

10 ต.ค.62 - 12 ต.ค.62
9,99913,4999,9999,9999,999 20
จองทัวร์

17 ต.ค.62 - 19 ต.ค.62
9,99913,4999,9999,9999,999 20
จองทัวร์

22 ต.ค.62 - 24 ต.ค.62
9,99913,4999,9999,9999,999 20
จองทัวร์

24 ต.ค.62 - 26 ต.ค.62
9,99913,4999,9999,9999,999 20
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก