มหัศจรรย์ รัสเซีย...ตามล่าหาแสงเหนือ เมอ...

 • มหัศจรรย์ รัสเซีย...ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์

 • มหัศจรรย์ รัสเซีย...ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์
 • ZEVN0031
 • 68,900
 • 7 วัน 5 คืน
 • สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
 • มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมืองเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING
 • ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
 • อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต • ยอดเขาสแปโรฮิลล์
 • ตลาดอิสไมโลโว่ • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • ร้านอาหารสุดหรู TURANDOT • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ชมโชว์ละครสัตว์
 • พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
บินตรงสู่มอสโคว์

วิหารเซนต์บาซิล จตุรัสแดง ชมฟาร์มฮัสกี้ Sami Village

พระราชวังเคลมลิน นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

5 ก.พ.63 - 11 ก.พ.63
68,90068,90068,90068,90068,900 30
จองทัวร์

12 ก.พ.63 - 18 ม.ค.63
68,90068,90068,90068,90068,900 0
เต็ม

22 ก.พ.63 - 28 ก.พ.63
68,90068,90068,90068,90068,900 26
จองทัวร์

26 ก.พ.63 - 3 มี.ค.63
68,90068,90068,90068,90068,900 24
จองทัวร์

4 มี.ค.63 - 10 มี.ค.63
68,90068,90068,90068,90068,900 23
จองทัวร์

18 มี.ค.63 - 24 มี.ค.63
68,90068,90068,90068,90068,900 0
เต็ม

25 มี.ค.63 - 31 มี.ค.63
68,90068,90068,90068,90068,900 25
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก