• มหัศจรรย์ พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด

 • มหัศจรรย์ พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด
 • BT-MM6900
 • 7,900
 • เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์ไจ๊เข้า
 • สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
 • 2 วัน 1 คืน
 • กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง -เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ- เจดยี์สุเล- พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
 • ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร–เจดีย์ไจ้กะส่าน –เจดีย์เอ่งต่อหย่า –เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

21 ก.ค.62 - 22 ก.ค.62
8,90010,9008,9008,9007,900 34
จองทัวร์

28 ก.ค.62 - 29 ก.ค.62
8,90010,9008,9008,9007,900 26
จองทัวร์

4 ส.ค.62 - 5 ส.ค.62
7,9009,9007,9007,9006,900 34
จองทัวร์

11 ส.ค.62 - 12 ส.ค.62
8,90010,9008,9008,9007,900 34
จองทัวร์

18 ส.ค.62 - 19 ส.ค.62
8,90010,9008,9008,9007,900 34
จองทัวร์

25 ส.ค.62 - 26 ส.ค.62
8,90010,9008,9008,9007,900 34
จองทัวร์

1 ก.ย.62 - 2 ก.ย.62
7,9009,9007,9007,9006,900 34
จองทัวร์

8 ก.ย.62 - 9 ก.ย.62
7,9009,9007,9007,9006,900 34
จองทัวร์

15 ก.ย.62 - 16 ก.ย.62
7,9009,9007,9007,9006,900 34
จองทัวร์

22 ก.ย.62 - 23 ก.ย.62
8,90010,9008,9008,9007,900 34
จองทัวร์

29 ก.ย.62 - 30 มิ.ย.62
8,90010,9008,9008,9007,900 34
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก