มหัศจรรย์...คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียว...

 • มหัศจรรย์...คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว

 • มหัศจรรย์...คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว
 • ZEVN0032
 • 7,900
 • 5 วัน 2 คืน
 • กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • ถ่างเตี้ยน • ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตแตอรี่+กระเช้า)
 • ตงชวน • แผ่นดินสีแดงตงชวน • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • ถ้ำไซอิ๋ว • สะพานแก้ว (รวมสไลเดอร์ขากลับ)
 • ร้านบัวหิมะ • วัดหยวนทง • อุทยานน้ำตกคุนหมิง • ประตูม้าทองไก่หยก • อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจินปี้ลู่ • ท่าอากาศยายนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย
 • ร้านบัวหิมะ • วัดหยวนทง • อุทยานน้ำตกคุนหมิง • ประตูม้าทองไก่หยก • อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินจินปี้ลู่ • ท่าอากาศยายนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย
นั่งกระเช้าขึ้นชมวิว "ภูเขาหิมะเจียวจื่อ"

ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก ถ้ำไซอิ๋ว

อุทยานน้ำตกคุณหมิง วัดหยวนทง 

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

14 ก.พ.63 - 18 ก.พ.63
7,9007,9007,9007,9007,900 16
จองทัวร์

19 ก.พ.63 - 23 ก.พ.63
8,9008,9008,9008,9008,900 0
เต็ม

20 ก.พ.63 - 24 ก.พ.63
8,9008,9008,9008,9008,900 17
จองทัวร์

21 ก.พ.63 - 25 ก.พ.63
8,9008,9008,9008,9008,900 17
จองทัวร์

26 ก.พ.63 - 1 มี.ค.63
8,9008,9008,9008,9008,900 2
จองทัวร์

27 ก.พ.63 - 2 มี.ค.63
8,9008,9008,9008,9008,900 22
จองทัวร์

28 ก.พ.63 - 3 มี.ค.63
8,9008,9008,9008,9008,900 3
จองทัวร์

4 มี.ค.63 - 8 มี.ค.63
8,9008,9008,9008,9008,900 25
จองทัวร์

5 มี.ค.63 - 9 มี.ค.63
8,9008,9008,9008,9008,900 5
จองทัวร์

6 มี.ค.63 - 10 มี.ค.63
8,9008,9008,9008,9008,900 20
จองทัวร์

11 มี.ค.63 - 15 มี.ค.63
8,9008,9008,9008,9008,900 25
จองทัวร์

12 มี.ค.63 - 16 มี.ค.63
8,9008,9008,9008,9008,900 23
จองทัวร์

13 มี.ค.63 - 17 มี.ค.63
8,9008,9008,9008,9008,900 25
จองทัวร์

18 มี.ค.63 - 22 มี.ค.63
8,9008,9008,9008,9008,900 25
จองทัวร์

19 มี.ค.63 - 23 มี.ค.63
8,9008,9008,9008,9008,900 25
จองทัวร์

20 มี.ค.63 - 24 มี.ค.63
8,9008,9008,9008,9008,900 25
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก