• พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

 • พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
 • GQ-MM3D2-11999PG
 • 11,999
 • วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี l พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) l เทพกระซิบ l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
 • 3 วัน 2 คืน
 • กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (PG701 : 08.45-09.40) หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง
 • ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG704 : 18.20-20.15)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี l พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) l เทพกระซิบ l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

20 ก.ค.62 - 22 ก.ค.62
11,99916,49911,99911,99911,999 34
จองทัวร์

27 ก.ค.62 - 29 ก.ค.62
13,99918,49913,99913,99913,999 34
จองทัวร์

2 ส.ค.62 - 4 ส.ค.62
11,99916,49911,99911,99911,999 34
จองทัวร์

3 ส.ค.62 - 5 ส.ค.62
11,99916,49911,99911,99911,999 34
จองทัวร์

10 ส.ค.62 - 12 ส.ค.62
13,99918,49913,99913,99913,999 34
จองทัวร์

11 ส.ค.62 - 13 ส.ค.62
11,99916,49911,99911,99911,999 34
จองทัวร์

16 ส.ค.62 - 18 ส.ค.62
11,99916,49911,99911,99911,999 30
จองทัวร์

17 ส.ค.62 - 19 ส.ค.62
11,99916,49911,99911,99911,999 34
จองทัวร์

23 ส.ค.62 - 25 ส.ค.62
11,99916,49911,99911,99911,999 34
จองทัวร์

24 ส.ค.62 - 26 ส.ค.62
11,99916,49911,99911,99911,999 34
จองทัวร์

30 ส.ค.62 - 1 ก.ย.62
11,99916,49911,99911,99911,999 30
จองทัวร์

31 ส.ค.62 - 2 ก.ย.62
11,99916,49911,99911,99911,999 34
จองทัวร์

6 ก.ย.62 - 8 ก.ย.62
12,99917,49912,99912,99912,999 34
จองทัวร์

7 ก.ย.62 - 9 ก.ย.62
12,99917,49912,99912,99912,999 34
จองทัวร์

13 ก.ย.62 - 15 ก.ย.62
12,99917,49912,99912,99912,999 34
จองทัวร์

14 ก.ย.62 - 16 ก.ย.62
12,99917,49912,99912,99912,999 34
จองทัวร์

20 ก.ย.62 - 22 ก.ย.62
12,99917,49912,99912,99912,999 34
จองทัวร์

21 ก.ย.62 - 23 ก.ย.62
12,99917,49912,99912,99912,999 31
จองทัวร์

27 ก.ย.62 - 29 ก.ย.62
12,99917,49912,99912,99912,999 34
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก