พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน BY (D...

 • พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน BY (DD)

 • พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน BY (DD)
 • GQ-MM9-6555
 • 6,555
 • เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบารมี l เจดีย์กาบาเอ | วัดพระหินอ่อน | ช้างเผือก l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
 • 2 วัน 1 คืน
 • กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
 • เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัดบารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-ดอนเมือง
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบารมี l เจดีย์กาบาเอ | วัดพระหินอ่อน | ช้างเผือก l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

20 ก.ค.62 - 21 ก.ค.62
7,9999,4997,9997,9997,999 27
จองทัวร์

28 ก.ค.62 - 29 ก.ค.62
7,9999,4997,9997,9997,999 34
จองทัวร์

2 ส.ค.62 - 3 ส.ค.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

3 ส.ค.62 - 4 ส.ค.62
6,5558,0556,5556,5556,555 30
จองทัวร์

9 ส.ค.62 - 10 ส.ค.62
7,9999,4997,9997,9997,999 34
จองทัวร์

17 ส.ค.62 - 18 ส.ค.62
6,9998,4996,9996,9996,999 18
จองทัวร์

23 ส.ค.62 - 24 ส.ค.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

24 ส.ค.62 - 25 ส.ค.62
6,9998,4996,9996,9996,999 34
จองทัวร์

25 ส.ค.62 - 26 ส.ค.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

30 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

31 ส.ค.62 - 1 ก.ย.62
6,9998,4556,9996,9996,999 34
จองทัวร์

5 ก.ย.62 - 6 ก.ย.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

7 ก.ย.62 - 8 ก.ย.62
6,9998,4996,9996,9996,999 34
จองทัวร์

11 ก.ย.62 - 12 ก.ย.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

12 ก.ย.62 - 13 ก.ย.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

14 ก.ย.62 - 15 ก.ย.62
6,9998,4996,9996,9996,999 34
จองทัวร์

18 ก.ย.62 - 19 ก.ย.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

19 ก.ย.62 - 20 ก.ย.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

21 ก.ย.62 - 22 ก.ย.62
6,9998,4996,9996,9996,999 34
จองทัวร์

25 ก.ย.62 - 26 ก.ย.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

28 ก.ย.62 - 29 ก.ย.62
6,9998,4996,9996,9996,999 34
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก