พม่า บุญรักษา 2 วัน 1 คืน BY (FD)

 • พม่า บุญรักษา 2 วัน 1 คืน BY (FD)

 • พม่า บุญรักษา 2 วัน 1 คืน BY (FD)
 • GQ-MM2DAY6555
 • 6,555
 • เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบารมี l เจดีย์กาบาเอ | ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
 • 2 วัน 1 คืน
 • กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
 • เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)–วัดบารมี–ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต–ดอนเมือง
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี l เจดีย์มหาวิชยะ l วัดพระเขี้ยวแก้ว l วัดบารมี l เจดีย์กาบาเอ | ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

20 ก.ค.62 - 21 ก.ค.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

21 ก.ค.62 - 22 ก.ค.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

27 ก.ค.62 - 28 ก.ค.62
6,9998,4996,9996,9996,999 13
จองทัวร์

28 ก.ค.62 - 29 ก.ค.62
6,9998,4996,9996,9996,999 34
จองทัวร์

3 ส.ค.62 - 4 ส.ค.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

4 ส.ค.62 - 5 ส.ค.62
6,5558,0556,5556,5556,555 34
จองทัวร์

10 ส.ค.62 - 11 ส.ค.62
6,5558,0556,5556,5556,555 14
จองทัวร์

11 ส.ค.62 - 12 ส.ค.62
6,9998,4996,9996,9996,999 30
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก