บินลัดฟ้า.... เที่ยวบาหลี

 • บินลัดฟ้า.... เที่ยวบาหลี

 • บินลัดฟ้า.... เที่ยวบาหลี
 • BT-BALI0002
 • 14,999
 • 4 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ - บาหลี -จิมบารัน
 • บารองแดนซ์ -วัดบราตัน - นาขั้นบันได
 • วัดน้ำพุศักดิ์สิทธ์ – คินตามณี – วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค
 • บาหลี สวิงค์–วิหารทานาต์ลอต –ร้านกฤษณา–กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน 

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot)

ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี

วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์

ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน 

ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม

วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี

ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด

ชม วัดเบซากีซ์ และ บาหลีสวิงค์

พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)

แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

20 ก.ย.62 - 23 ก.ย.62
14,99918,49914,99914,59913,999 30
จองทัวร์

21 ก.ย.62 - 24 ก.ย.62
14,99918,49914,99914,59913,999 30
จองทัวร์

27 ก.ย.62 - 30 ก.ย.62
15,99919,49915,99915,59914,999 30
จองทัวร์

4 ต.ค.62 - 7 ต.ค.62
15,99919,49915,99915,59914,999 30
จองทัวร์

11 ต.ค.62 - 14 ต.ค.62
15,99919,49915,99915,59914,999 30
จองทัวร์

12 ต.ค.62 - 15 ต.ค.62
15,99919,49915,99915,59914,999 30
จองทัวร์

18 ต.ค.62 - 21 ต.ค.62
14,99918,49914,99914,59913,999 30
จองทัวร์

23 ต.ค.62 - 26 ก.ย.62
15,99919,49915,99915,59914,999 30
จองทัวร์

25 ต.ค.62 - 28 ต.ค.62
15,99919,49915,99915,59914,999 30
จองทัวร์

28 ต.ค.62 - 31 ต.ค.62
15,99919,49915,99915,59914,999 30
จองทัวร์

1 พ.ย.62 - 4 พ.ย.62
14,99918,49914,99914,59913,999 30
จองทัวร์

2 พ.ย.62 - 5 พ.ย.62
14,99918,49914,99914,59913,999 30
จองทัวร์

8 พ.ย.62 - 11 พ.ย.62
15,99919,49915,99915,59914,999 30
จองทัวร์

9 พ.ย.62 - 12 พ.ย.62
15,99919,49915,99915,59914,999 30
จองทัวร์

15 พ.ย.62 - 18 พ.ย.62
15,99919,49915,99915,59914,999 30
จองทัวร์

16 พ.ย.62 - 19 พ.ย.62
15,99919,49915,99915,59914,999 30
จองทัวร์

22 พ.ย.62 - 25 พ.ย.62
15,99919,49915,99915,59914,999 30
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก