นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม...

 • นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า

 • นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า
 • JXJ88
 • 999,999
 • 5 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ออนเซ็น
 • โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์
 • ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ
 • นาโกย่า – สนามบิน - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ 5วัน3คืนสุดคุ้ม!!!
พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น!
พักออนเซ็น
พักฟูจิออนเซ็น 1คืน มัตสึโมโต้หรือนาย่า 1คืน นาโกย่า 1คืน
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสู่นาโกย่า
(สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์)
เครื่องลําใหญ่ AIR BUSA330-300
จํานวน 377 ที่นั่ง แบบที่นั่ง 3-3-3
น้ําหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก