จีนสวย ทัวร์จางเจียเจี้ย อวตาร บินตรง 4ว...

 • จีนสวย ทัวร์จางเจียเจี้ย อวตาร บินตรง 4วัน 3คืน

 • จีนสวย ทัวร์จางเจียเจี้ย อวตาร บินตรง 4วัน 3คืน
 • CZ75
 • 999,999
 • 4วัน 3คืน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามบินจางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 • ถ้ำวังมังกรเหลือง(รวมล่องเรือ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-OPTION:เขาอวตาร
 • พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย -ตลาดใต้ดิน-OPTION:ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
 • ภูเขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-สนามบินจางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์จางเจียเจี้ย อวตาร บินตรง 4วัน 3คืน
เทียนเหมินซาน ”ถ้ําประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน
แกรนด์แคนยอน
สะพานกระจกใสที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
เปิดประสบการณ์ท้าความเสียวเดินชมวิวริมหน้าผา
“ระเบียงกระจก”
ธรรมชาติอันวิจิตรตระการตา ถ้ํามังกรเหลือง+ล่องเรือ มรดกโลก

เมนูพิเศษ: ปิ้งย่างจางเจียเจี้ยน,หมาล่าหูหนาน สุกี้เห็ด เป็ดท่อป้ายทอง
อาหารไทย

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก