จีน คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง ...

 • จีน คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืน

 • จีน คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืน
 • CNFD403
 • 999,999
 • 4วัน 2คืน
 • สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง-ลู่เหลียง-หุบเขาทรายเปลี่ยนสี-เมืองหลัวผิง
 • น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า)-คุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน/ OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
 • สวนน้ำตกคุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้ /OPTION: เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง สนามบินคุนหมิง
 • คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง4วัน2คืนคุนหมิง
นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี หลัวผิง
ชมความงาม น้ําตกเก้ามังกร
หุบเขาทรายเปลี่ยนสี
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน,เมืองโบราณกวนตู้
เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
โดยสายการบิน Thai Air Asia

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก