ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ทั้งหมด 5 รายการ, ช่วงเวลา 26 พีเรียด

ไต้หวัน TAIWAN WONDERFUL  2 HIGHLIGHT  4วัน3คืน

TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT 4... ไต้หวัน

MORE
4 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจ...ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลี...ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอม...ไทเป-วัดหลงซาน-ไทจง-หมู่บ...
ต.ค. | 31~03
พ.ย. | 01~04
มีทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 14,999
ไต้หวัน เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไฮไลท์... ไต้หวัน

MORE
5 วัน 4 คืน

หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า+น...5 วัน 4 คืนสนามบินเชียงใหม่–สนามบินเ...อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบ...หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุ...ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทเป...สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชี...
พ.ย. | 20~24
ธ.ค. | 04~08

ราคา 22,888
ไต้หวัน เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไทเป ท... ไต้หวัน

MORE
5 วัน 4 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จั...5 วัน 4 คืนสนามบินเชียงใหม่-สนามบินเ...อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบ...หนานโถว-วัดเหวินอู่-ล่องเ...ไทเป-วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถา...สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชี...
พ.ย. | 20~24
ธ.ค. | 04~08

ราคา 21,888
ไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR)

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริย... ไต้หวัน

MORE
6 วัน 4 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจัน...6 วัน 4 คืนกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภู...กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภู...อาลีซาน–นั่งรถไฟโบราณ–ร้า...ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–ทางเดินลอ...Germanium Power–ร้านพายสั...จิ่วเฟิ่น–เย่หลิ่ว–ร้านเค...
พ.ย. | 16~21

ราคา 23,999
ไต้หวัน TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จ... ไต้หวัน

MORE
5 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจัน...5 วัน 3 คืนกรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภ...กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภู...เดินทางเมืองหนานโถว – วัด...อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสน...เดินทางเมืองไทเป – DUTY F...
พ.ย. | 02~06

ราคา 20,999
หน้า: 1

  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก