ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

ทัวร์ทั้งหมด 11 รายการ, ช่วงเวลา 175 พีเรียด

พม่า เชียงใหม่บินตรง พม่า มิงกะลาบา สาธุ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

เชียงใหม่บินตรง พม่า มิงกะลาบา... พม่า

MORE
3 วัน 2 คืน

หงสาวดี | พระธาตุอินทร์แข...3 วัน 2 คืนเชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนาน...อินทร์แขวน - หงสาวดี - วั...ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน...
ส.ค. | 10~12
ก.ย. | 13~15

ราคา 15,888
พม่า เชียงใหม่บินตรง พม่า Mandalay - Bagan chill chill มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ (นั่งรถภายใน) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

เชียงใหม่บินตรง พม่า Mandalay ... พม่า

MORE
4 วัน 3 คืน

มัณฑะเลย์ | พระมหามัยมุนี...4 วัน 3 คืนเชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนาน...มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพ...พุกาม - วัดสัพพัญญู - วิห...ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระม...
ก.ค. | 26~29
ส.ค. | 09~12

ราคา 19,888
พม่า พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พ... พม่า

MORE
3 วัน 2 คืน

วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอ...3 วัน 2 คืนกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม...พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี...ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ ...
มิ.ย. | 28~30
ก.ค. | 05~07
มีทั้งหมด 22 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 11,999
พม่า พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน BY (DD)

พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1... พม่า

MORE
2 วัน 1 คืน

เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตา...2 วัน 1 คืนกรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างก...เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)...
มิ.ย. | 22~23 29~30
ก.ค. | 05~06
มีทั้งหมด 27 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 6,555
พม่า พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์... พม่า

MORE
4 วัน 3 คืน

พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์...4 วัน 3 คืนกรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรร...มัณฑะเลย์-สะพานไม้สักอูเบ...พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา...มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระ...
มิ.ย. | 27~30
ก.ค. | 04~07
มีทั้งหมด 13 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 13,999
พม่า มหัศจรรย์ พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด

มหัศจรรย์ พม่า สักการะ 9 สิ่งศ... พม่า

MORE
2 วัน 1 คืน

เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์...สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง2 วัน 1 คืนกรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง -เจดีย์...ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำ...
มิ.ย. | 23~24
ก.ค. | 07~08
มีทั้งหมด 14 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 7,900
พม่า มหัศจรรย์ พม่า ไหว้พระวัดดัง เสริมบารมี แก้ปีชง

มหัศจรรย์ พม่า ไหว้พระวัดดัง เ... พม่า

MORE
1 วัน

เจดีย์ชเวดากอง วัดหงาทัตย...สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง1 วันกรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหํา...
ก.ค. | 04~04 11~11 25~15
ส.ค. | 01~01
มีทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 4,499
พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน ( นั่งรถภายใน ) บินแอร์เอเชีย

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้... พม่า

MORE
4 วัน 3 คืน

เจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจด...กุ้งแม่น้ำเผากรุงเทพฯ- มัณฑะเลย์–นั่งร...พกุาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-ว...มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงก...ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร ...
ก.ค. | 06~09 07~10 13~16 14~17 26~29 ...
ส.ค. | 03~06
มีทั้งหมด 22 ช่วงเวลาเดินทาง
มีทั้งหมด 22 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 11,900
พม่า โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว

โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิ... พม่า

MORE
3 วัน 2 คืน

พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ...กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมัง...ช๊อปปิ้งตลาดสก๊อตกรุงเทพฯ-ย่างก้งุ -หงสาวด...พระธาตุอนิทร ์ แขวน-เจดยี...ย่างก้งุ -สิเรียม-เจดีย์เ...
มิ.ย. | 21~23
ก.ค. | 05~07
มีทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 11,900
หน้า: 1

  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก