ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี

ทัวร์ทั้งหมด 2 รายการ, ช่วงเวลา 16 พีเรียด

บาหลี อินโดนีเซีย Bali Journey 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

อินโดนีเซีย Bali Journey 4 วัน... บาหลี

MORE
4 วัน 3 คืน

วัดอูลูวาตู | วัดทานาห์ลอ...4 วัน 3 คืนกรุงเทพฯ-บาหลี-ผ่านชม อนุ...วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัม...บาหลีสวิงค์ - กาแฟขี้ชะมด...Pandawa Beach-บาหลี-กรุงเ...
ต.ค. | 25~28
ธ.ค. | 05~08
มีทั้งหมด 7 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 18,999
บาหลี บินลัดฟ้า.... เที่ยวบาหลี

บินลัดฟ้า.... เที่ยวบาหลี บาหลี

MORE
4 วีน 3 คืน

4 วัน 3 คืนกรุงเทพฯ - บาหลี -จิมบารั...บารองแดนซ์ -วัดบราตัน - น...วัดน้ำพุศักดิ์สิทธ์ – คิน...บาหลี สวิงค์–วิหารทานาต์ล...
ต.ค. | 25~28 28~31
พ.ย. | 01~04
มีทั้งหมด 9 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 14,999
หน้า: 1

  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก