ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ทั้งหมด 4 รายการ, ช่วงเวลา 11 พีเรียด

ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรกี บินภายใน 1 ขา

มหัศจรรย์ ตุรกี บินภายใน 1 ขา ตุรกี

MORE
8 วัน 5 คืน

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเร...8 วัน 5 คืนกรุงเทพ • ตุรกีสนามบินอิสตันบูล• สนามบิน...เมืองคอนย่า • สถานีคาราวา...ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเ...ชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอ...บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์...ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน...สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ
พ.ย. | 28~05
ธ.ค. | 18~25

ราคา 34,900
ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบลู 8 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์ ตุรกี บินตรงสู่อิสตั... ตุรกี

MORE
8 วัน 5 คืน

นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะ...8 วัน 5 คืนสนามบินสุวรรณภูมิ• บินตรง...สนามบินอิสตันบูล• ชานัคคา...เมืองอิสเมียร์• โรงงานผลิ...คุชาดาสึ• ปามมุคคาเล• ปรา...คัปปาโดเกีย• สถานีคารวาน ...คัปปาโดเกีย •อังการา •ถ่า...บลูมอสก์•อุโมงค์เก็บน้ำใต...สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ
พ.ย. | 19~27 27~04
ธ.ค. | 11~18
มีทั้งหมด 4 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 31,900
ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรกี 8 วัน 5 คืน บินภายใน 2 ขา ฤดูกาลเก็บสตอเบอรี่

มหัศจรรย์ ตุรกี 8 วัน 5 คืน บิ... ตุรกี

MORE
8 วัน 5 คืน

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเร...8 วัน 5 คืนกรุงเทพ • ตุรกีสนามบินอิสตันบูล• สนามบิน...นครใต้ดินไคมัคลึ• ชมโรงงา...คอนย่า • ไร่สตอเบอรี่• ปา...เอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้...บลูมอสก์•อุโมงค์เก็บน้ำใต...ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส •...สนามบินอสิตันบูล•กรุงเทพ
พ.ย. | 22~29

ราคา 39,900
ตุรกี AWESOME TURKEY ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

AWESOME TURKEY ตุรกี 9 DAYS 6 ... ตุรกี

MORE
9 วัน 6 คืน

บินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบ...9 วัน 6 คืนกรุงเทพฯอิสตันบูล – พระราชวังทอปก...อิสตันบูล – เพอร์กามัม – ...อิชเมียร์ – เมืองโบราณเอเ...ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้า...คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน...Optional บอลลูน – พิพิธภั...อิสตันบูล - พระราชวังโดลบ... กรุงเทพฯ
พ.ย. | 21~29
ธ.ค. | 02~10
มีทั้งหมด 4 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 36,999
หน้า: 1

  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก