12 เรื่องควรรู้ก่อนไปเยือนเกาหลี

1.เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากกรุงเทพ ไปยัง เกาหลี หากไปที่กรุงโซล จะใช้เวลาในการเดินทางโดยเครื่องบิน ประมาณ 5 ชั่วโมง หากบินไปเมืองปูซานจะใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงจะถึงสนามบินเมืองปูซานโดยใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง

2.สาหรับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้นั้น จะเร็วกว่าระยะเวลาท้องถิ่นของไทยประมาณ 2 ชั่วโมง เช่น ถ้าเราโทรหาเพื่อนที่อยู่ประเทศเกาหลี ตอนเวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่นไทย) เพื่อนที่เกาหลีจะรับสายเราตอนเวลา 21.00 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลี)

3.สาหรับคนไทยการเข้าไปประเทศเกาหลี คนไทยได้รับการยกเว้นวีซ่าสาหรับผ่านเข้าประเทศเกาหลีสาหรับไปเที่ยวและอยู่ในประเทศเกาหลีได้ 90 วัน

4.พาสปอร์ตสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าไปเกาหลี อายุของพาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

5.สาหรับเด็กที่มีอายุไม่ถึง 17 ปี นอกจากจะต้องใช้พาสปอร์ตสาหรับผ่านเข้าประเทศเกาหลีแล้ว หากเดินทางคนเดียว จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองด้วย

6.สกุลเงินที่ใช้ในเกาหลี คือ เงินวอน ส่วนเงินดอลล่าห์จะสามารถใช้ได้สาหรับโรงแรมบางโรงแรม หรือ ร้านอาหารหรูๆ บางร้านเท่านั้น

7.มารยาทในการให้ทริปตามโรงแรมหรือร้านอาหารนั้นไม่จาเป็นเพราะทุกอย่างได้บวกค่า Service Charge ไว้แล้ว 10 % (แต่ถ้าใครพอใจที่จะให้เป็นกาลังใจคนทางานและก็ให้ได้เค้าไม่หยิ่งนะคะ )

8.ภาษาประจาชาติในการสื่อสารของเกาหลีคือภาษาเกาหลีและมีตัวอักขระ ฮันกึล ประกอบด้วยสระ 10 เสียง และพยัญชนะ 14 เสียง แต่ไม่ต้องห่วงเพราะคนเกาหลีส่วนใหญ่ทั้งนักศึกษา วัยทางาน และเจ้าหน้าที่บริการด้านการท่องเที่ยว จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี

9.ภูมิอากาศของประเทศเกาหลีอยู่ในเขตอบอุ่น และใน 1 ปี ของประเทศเกาหลีจะมีฤดูกาล 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูหนาว

10.สาหรับการใช้เครื่องไฟฟ้าที่เกาหลีปลั๊กที่เกาหลีจะเป็นรูกลม เพราะฉะนั้นสาหรับคนที่จะชาร์ตแบตโทรศัพท์อย่างหัวปลั๊กของ iphone ที่จะมีลักษณะขาเสียบเป็ยแบบ แบนๆ แล้ว ก็ควรหา adaptor ไปต่อด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด