ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019

           การได้เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ ถือเป็นการเปิดโลกกว้างและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตัวเอง โดยเอกสารหลักที่ทุกคนต้องใช้ เมื่อ จะเดินทางออกนอกประเทศไทย คือ หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต

           ส่วนใครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยและมีแพลนอยากเดินทางไปเที่ยวต่าง ประเทศแต่ไม่อยากยุ่งยากในการเตรียมเอกสารขอวีซ่า

           มี 31 ประเทศ ที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019 มาแนะนำ การได้เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ ถือเป็นการเปิดโลกกว้างและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตัวเอง โดยเอกสารหลักที่ทุกคนต้องใช้ เมื่อ จะเดินทางออกนอกประเทศไทย คือ หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ส่วนใครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยและมีแพลนอยากเดินทางไปเที่ยวต่าง